CMnice Solutions รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เชียงใหม่
"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ทำเว็บราคาถูก
ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่
รับทำเว็บไซต์ราคาถูกเชียงใหม่
รับจัดงานเลี้ยง เชียงใหม่

Our Services

facebook promote

บริการโฆษณาเว็บไซต์ ใน Facebook

โดยจะแสดงตำแหน่งโฆษณาที่ News Feed ตรงกลางและด้านขวา ตัวอย่าง โฆษณาจะขึ้นหน้าฟีตข่าวหน้าแรก ที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุน หรือ เพจที่แนะนำ “Sponsors” แสดงภาพใหญ ่ สามารถเห็นสินค้าได้ง่ายชัดเจน โดยสามารถแสดงผล ทั้งในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Package โฆษณาเว็บไซต์ในFacebook ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 1,200 - 6,800 4,000.00
 B 1,800 - 10,000 6,000.00
 C 3,100 - 17,000 8,000.00

บริการโฆษณาแฟนเพจ ใน Facebook

เพื่อเพิ่มยอดขาย ยอดไลค์เพจ และขยายฐานลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้า หมายของธุรกิจของคุณ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดPackage โฆษณาเฟสบุ๊ก แฟนเพจ ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 1,700 - 4,600 4,000.00
 B 3,600 - 9,500 6,000.00
 C 5,600 - 15,000 8,000.00