"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"

Our Services

facebook promote

บริการโฆษณาเว็บไซต์ ใน Facebook

โดยจะแสดงตำแหน่งโฆษณาที่ News Feed ตรงกลางและด้านขวา ตัวอย่าง โฆษณาจะขึ้นหน้าฟีตข่าวหน้าแรก ที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุน หรือ เพจที่แนะนำ “Sponsors” แสดงภาพใหญ ่ สามารถเห็นสินค้าได้ง่ายชัดเจน โดยสามารถแสดงผล ทั้งในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Package โฆษณาเว็บไซต์ในFacebook ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 2,200 - 5,700 3,000.00
 B 2,600 - 6,900 5,000.00
 C 4,400 - 12,000 7,000.00

บริการโฆษณาแฟนเพจ ใน Facebook

เพื่อเพิ่มยอดขาย ยอดไลค์เพจ และขยายฐานลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้า หมายของธุรกิจของคุณ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดPackage โฆษณาเฟสบุ๊ก แฟนเพจ ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 1,700 - 4,600 3,000.00
 B 3,600 - 9,500 5,000.00
 C 5,600 - 15,000 7,000.00