"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"

Our Services

Host & Domain Registing

Package Hosting Business Professional Premium
Disk Space 2 GB 3 GB 5 GB 6 GB 10 GB
Bandwidth/Month 10,000 MB 20,000 MB 30,000 MB 50,000 MB UNLIMITED
Domain 1 1 1 2 3
Sub Domain 1 3 UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
MySQL Database 1 3 5 5 10
E-mail Accounts 2 5 5 10 UNLIMITED
FTP Accounts 1 1 2 3 5
DirectAdmin Control Panel check check check check check
POP3,IMAP,SMTP check check check check check
ราคา/ปี 999 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท
เลือก Package